REGULAMIN DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ OD DNIA 25.12.2014:

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.aptekanet.pl

Właścicielem sklepu jest: Technografik Sp. z o. o.
02-657 Warszawa ul. Wielicka 38/41
NIP: 113-00-18-602
Regon: 010039744
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000083654, o kapitale zakładowym 100.000 zł.

Część logistyczną sprzedaży zapewnia Apteka przy ulicy Domaniewskiej 22A w Warszawie, której właścicielem jest wyżej wymieniona spółka. Pracownicy apteki przygotowują zamówienia, które mogą być odbierane osobiście w aptece lub przekazywane do wysyłki. Przygotowanie do wysyłki odbywa się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Wielickiej 38/41.

§1
Przetwarzanie danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Technografik sp. z o. o. 02-657 Warszawa ul. Wielicka 38/41.
tel. 602 222 576,
e-mail: admin@aptekanet.pl

Dane te przetwarzane są w celu:

- Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www.aptekanet.pl. do czasu zakończenia realizacji umowy.
- Spełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych.
- Dochodzenia wzajemnych roszczeń w tym reklamacji lub prawa zwrotu w ciągu 14 dni w przypadku sprzedaży wysyłkowej produktów klientom mającym status konsumenta.

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

§2
Co sklep sprzedaje i jakie świadczy usługi

Pomimo faktu, że obsługę sklepu internetowego w znacznym stopniu zapewnia Apteka przy ul. Domaniewskiej 22a w Warszawie i jako podmiot jest uprawniona do sprzedaży stacjonarnej wszelkiego rodzaju wyrobów farmaceutycznych zastrzeżonych wyłącznie do sprzedaży w aptekach, to jednak sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego www.aptekanet.pl ograniczona jest do produktów na sprzedaż, których nie jest wymagane specjalne zezwolenie.
Sklep oferuje produkty związane ze zdrowiem i urodą. Głównie są to kosmetyki i suplementy diety poprawiające komfort życia i zapobiegające różnym schorzeniom.

Sklep za zgodą klienta świadczy usługę polegającą na wysyłaniu Newsletterów. Klient w każdym momencie może się z tej usługi wypisać.

§3
Jaką przeglądarką powinien posługiwać się klient

Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji nie starszej niż 28.0 lub MS Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, które zapewniają obsługę skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§4
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy w tym warunki zapłaty ceny i dostawy towaru

4.1
Sposób zamówienia

1)Ceny uwidocznione na stronie internetowej są cenami brutto wyrażonymi w PLN. Wszystkie produkty są nowe. Klient przed dokonaniem zakupów nie rejestruje się, w związku z tym, jego dane osobowe będące danymi niepublicznymi nie są nigdzie na stałe przechowywane na serwerze. Dane te są przechowywane na serwerze krótkotrwale tylko na czas transakcji, a następnie po jej zrealizowaniu dematerializowane. Dane osobowe występujące na fakturach wystawionych klientom są przechowywane w siedzibie firmy z godnie z odrębnymi przepisami.

2) Celem dokonania zamówienie klient klika odpowiedni przycisk "Dodaj do koszyka" a aktualnie wybrany produkt pojawia mu się na bieżącej stronie w postaci listy zamówieniowej z nazwą produktu, nr katalogowym produktu, ilością zamawianych sztuk, ceną produktu, wartością za wszystkie sztuki danego produktu oraz wartością transakcji. Klient widzi jednocześnie zawartość koszyka, którą może modyfikować oraz ma dostęp do wszystkich oferowanych produktów, wszystko na jednej stronie. Po wybraniu produktów klient zatwierdza zawartość koszyka przyciskiem "Zatwierdź zawartość koszyka" i przechodzi do strony gdzie wpisuje swoje dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji oraz wybiera sposób zapłaty. Następnie klika w przycisk "Wyślij zamówienie" i w konsekwencji otrzymuje na swój adres mailowy potwierdzenie transakcji ze specyfikacją zamówionych produktów.

3) Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

4) Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4.2
Realizacja zamówieniaWystępują trzy sposoby realizacji zamówienia:

1) Zamówienie z odbiorem przez zamawiającego w aptece. Ten tryb nie różni się niczym od sprzedaży stacjonarnej, ponieważ klient dokonuje zakupu w lokalu sprzedającego. Do tej formy nie mają zastosowania przepisy o sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.

2) Wysyłka po przedpłacie na konto sprzedającego.

Nr konta sprzedającego: 26 1140 2004 0000 3802 7927 0069 w mBanku S.A.

lub

Nr konta sprzedającego: 10 1030 1582 0000 0008 1094 1006 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie.

Przy przelewach z zagranicy podajemy SWIFT(BIC): CITIPLPX
oraz przed nr konta PL
Pełny nr konta dla przelewów z zagranicy to: PL 10 1030 1582 0000 0008 1094 1006

3) Wysyłka za pobraniem

Przy wysyłce po przedpłacie na konto sprzedającego( punkt 2), oraz wysyłce za pobraniem (punkt 3) mają zastosowania przepisy o sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz 827, zgodnie z którą klient może zrezygnować z towaru kupionego wysyłkowo za pośrednictwem Internetu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych, od daty odebrania przesyłki.

4.3
Komunikacja z klientem


Zamówienia są potwierdzane przez pracownika apteki telefonicznie (preferowane) lub e-mailem.
Realizowane są tylko potwierdzone zamówienia (szczególnie co do ilości i ceny na produkty objęte promocjami).
Zamawiający jest informowany o terminie dostawy. Zamówienia złożone do godziny 12.00 są realizowane w tym samym dniu, pozostałe w dniu następnym (wysyłka za pobraniem) lub po otrzymaniu przedpłaty.

4.4
Zwroty i reklamacje


1)Punkt ten dotyczy klientów posiadających statut konsumenta, czyli klienta dokonującego zakupów nie związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej.

- Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", konsument może zrezygnować z towaru kupionego wysyłkowo za pośrednictwem Internetu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych, od daty odebrania przesyłki.

- Zwracany towar należy odsyłać razem z dokumentem sprzedaży otrzymanym wraz z nim. Sklep internetowy gwarantuje zwrot kosztów poniesionych przez konsumenta na zakupiony towar. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument. Pieniądze zostaną zwrócone po otrzymaniu zwracanego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez konsumenta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

2). Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową,
na adres:
Apteka
ul. Domaniewska 22A
02-672 Warszawa
- Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz pisemne uzasadnienie reklamacji - Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
- Towar z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru

§5
Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Dane osobowe klienta, jako dane niepubliczne przesyłane są w formie zaszyfrowanej za pośrednictwem protokołu SSL, co jest uwidocznione w adresie strony https (literka s po http).


§6
Koszty wysyłki

Wysyłki są realizowane za pośrednictwem
Kuriera DPD
Koszty wysyłki
Wartość zamówienia Po przedpłacie Przy pobraniu
do 250 zł
Kurier DPD
12 zł 19 zł
powyżej 250 zł
Kurier DPD
0 zł 0 zł
Koszt wysyłki za granicę określimy po otrzymaniu zamówienia
Do kompleksu Biurowego Mokotów - Służewiec  już od 100zł i przedpłacie dostawa bezpłatna